Uppdatering

Medlemsantalet tickar på uppåt. Nu är vi 19 st betalande medlemmar! Förhoppningsvis så ökar medlemsantalet ju närmare säsongsstarten vi kommer.

• • •